Μαθηματικά Γ’ Γυμνασίου 21-0143

6.54

Περιγραφή

Σύνοψη του βιβλίου “Μαθηματικά Γ’ Γυμνασίου 21-0143”

Με κατάλληλες δραστηριότητες οι μαθητές αναμένεται να καταστούν ικανοί να:

  • Εκτελούν με ευχέρεια τις πράξεις με­ταξύ των ρητών αριθμών και να εκτιμούν τα αποτελέσματά το­υς.
  • Χρησιμοποιούν το σχετικό αλγόριθμο για τη λύση μιας εξίσωσης ή ανίσωσης με έναν άγνωστο.
  • Εφαρμόζουν το Πυθαγόρειο Θεώρημα.
  • Υπολογίζουν μήκη, εμβαδά και όγκους γεωμετρικών σχημάτων.
  • Συλλέγουν, οργανώνουν στατιστικά δεδομένα, παρουσιάζουν  γραφικά τις κατανομές τους και υπολογίζουν βασικές παραμέτρους.
  • Αναγνωρίζουν τα διανυσματικά μεγέθη και εκτελούν τις βασικές πράξεις διανυσμάτων.
  • Χρησιμοποιούν κατάλληλες στρατηγικές για την επίλυση προβλημάτων.

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 580 g
Διαστάσεις 28 × 21 cm