Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ’ Γυμνασίου 21-0139

6.43

Περιγραφή

Σύνοψη του βιβλίου “Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ’ Γυμνασίου 21-0139”

Στο σχολικό εγχειρίδιο Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ΄ Γυμνασίου μελετώνται αντιπροσωπευτικά έργα με κριτήριο την ιστορική εξέλιξη της λογοτεχνίας μας από τον 9ο αιώνα μ.Χ. ώς σήμερα. Παράλληλα, εξετάζονται και έργα από την ξένη λογοτεχνία.

Στόχος:

 • Η κατανόηση του δ­ημοτικού τραγουδιού ως βασικού φορέα παραδοσιακών αξιών και μορφών ζωής που σχετίζονται με την κοινωνία της υπαίθρου και η εμβάθυνση στις αξίες και στις δομές αυτής της κοινωνίας.
 • Η γνωριμία με βασικά τεχνοτροπικά μοτίβα της προφορικής λαϊκής ποίησης (π.χ. στερεότυποι στίχοι και επαναλαμβανόμενες συντακτικές δομές).
 • Επίγνωση της σημασίας της πολιτισμικής κληρονομιάς διαχρονικά.
 • Γνωριμία με ορισμένα μείζονα έργα, ιδρυτικά της νεότερης ελληνικής γραμματείας.
 • Η μελέτη κειμένων του Νεοελληνικού Διαφωτισμού και η κατανόηση της σημασίας τους στη μεταβολή των υφιστάμενων κοινωνικών και πολιτικών συνθηκών της εποχής τους.
 • Γραμματολογική ενημέρωση, μέσα από επιλεγμένα κείμενα, για τα επιτεύγματα των παλαιότερων περιόδων της λογοτεχνίας μας.
 • Η ευαισθητοποίηση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων για ενεργητική συμβολή στην αντιμετώπιση σύγχρονων διεθνών κοινωνικών προβλημάτων (φτώχεια, βία, ρατσισμός, πόλεμοι, μετανάστευση, κ.λπ.).
 • Ανάπτυξη κριτικής στάσης απέναντι σε ιδεολογίες με ολοκληρωτικό χαρακτήρα και απέναντι στις επιδιώξεις των ισχυρών κρατών.
 • Ευαισθητοποίηση σε θέματα ύφους και λογοτεχνικής γλώσσας.
 • Συνειδητοποίηση της διαφοράς ανάμεσα στη λογοτεχνία και την ιστοριογραφική αφήγηση ως προς τους τρόπους αποτύπωσης των ιστορικών γεγονότων στην ατομική και συλλογική ζωή.
 • Εξοικείωση με βασικές αντιλήψεις από τη Θεωρία της λογοτεχνίας.
 • Η συνειδητοποίηση του πανανθρώπινου χαρακτήρα της λογοτεχνικής δημιουργίας.
 • Η αναγνώριση της πολλαπλότητας των τρόπων λογοτεχνικής αναπαράστασης και η επισήμανση της δημιουργικής επικοινωνίας ανάμεσα στις λογοτεχνίες διαφορετικών χωρών.

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 509 g
Διαστάσεις 28 × 21 cm