Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 2ος Κύκλος Γ’ Λυκείου Επιλογής, Βιβλίο Μαθητή 24-0208

5.40

Περιγραφή

Στην παγκόσμια οικονομία συντελούνται σήμερα σημαντικές αλλαγές και προς πολλές κατευθύνσεις. Οι επιχειρήσεις, για να έχουν τη δυνατότητα επιβίωσης, θα πρέπει έγκαιρα να αντιλαμβάνονται και πολλές φορές να προβλέπουν τις αλλαγές που συμβαίνουν στις διάφορες αγορές, στον ανταγωνισμό, στη διανομή, στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, στην τεχνολογία κ.α. Επιβάλλεται, επομένως, να διαθέτουν την απαραίτητη ευελιξία, ώστε να προσαρμόζονται γρήγορα στις αλλαγές αυτές και να λειτουργούν αποτελεσματικά. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, καθοριστική θεωρείται η συμβολή της Οργάνωσης και Διοίκησης (Management).
Το συγκεκριμένο μάθημα είναι ένα σύγχρονο, επίκαιρο και ιδιαίτερα πρωτοποριακό μάθημα το οποίο θα προσφέρει στους μαθητές σημαντικά εφόδια για μια επιτυχημένη προσωππική και επαγγελματική ζωή. Επιπλέον οι γνώσεις και οι εμπειρίες που θα αποκτήσουν οι μαθητές στα πλαίσια αυτού του μαθήματος θα τους βοηθήσει να αναπτύξουν χρήσιμες κοινωνικές δεξιότητες απαραίτητες στη σημερινή κοινωνία και στη σύγχρονη αγορά εργασίας.

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 165 g
Διαστάσεις 25 × 17 cm