Τοπ Πωλήσεις

Γλώσσα ΣΤ’ Δημοτικού Τεύχος Α΄Βιβλίο Μαθητή  10-0156

Γλώσσα ΣΤ’ Δημοτικού Τεύχος Α΄Βιβλίο Μαθητή 10-0156

Σύνοψη του βιβλίου “Γλώσσα ΣΤ’ Δημοτικού Τεύχος Α 10-0156” Η διδασκαλία του μαθήματος της γλώσσας στο Δημοτικό αποσκοπεί στην ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών να χειρίζονται με επάρκεια και αυτοπεποίθηση, συνειδητά, υπεύθυνα, αποτελεσματικά και δημιουργικά το γραπτό και τον προφορικό λόγο, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στη σχολική και την ευρύτερη κοινωνία τους. Πηγή: Υπουργείο Παιδείας […]

Τοπ Πωλήσεις

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ’ Γυμνασίου 21-0139

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ’ Γυμνασίου 21-0139

Σύνοψη του βιβλίου “Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ’ Γυμνασίου 21-0139” Στο σχολικό εγχειρίδιο Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ΄ Γυμνασίου μελετώνται αντιπροσωπευτικά έργα με κριτήριο την ιστορική εξέλιξη της λογοτεχνίας μας από τον 9ο αιώνα μ.Χ. ώς σήμερα. Παράλληλα, εξετάζονται και έργα από την ξένη λογοτεχνία. Στόχος: Η κατανόηση του δ­ημοτικού τραγουδιού ως βασικού φορέα παραδοσιακών αξιών […]